Продукти

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНО БОЯДИСВАНЕ

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

КАБИНИ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

ПЕЩИ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ
ИНФРАЧЕРВЕНИ ПЕЩИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЩИ
КАМЕРНИ ПЕЩИ
КОНВЕЙЕРНИ (ТУНЕЛНИ) ПЕЩИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА
АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ ЗА СТРУЙНО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ
КОМПАКТНИ СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ

КАБИНИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ
КАБИНИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ С ВОДНА ЗАВЕСА
КАБИНИ ЗА ТЕЧНО БОЯДИСВАНЕ СЪС СУХИ ФИЛТРИ
СЕПАРАТОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ТЕЧНА ОТПАДЪЧНА БОЯ

ПЕЩИ ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ТЕЧНИ БОИ
ИНФРАЧЕРВЕНИ ПЕЩИ
КАМЕРНИ ПЕЩИ
ТУНЕЛНИ ПЕЩИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЩИ
КАМЕРНИ ПЕЩИ
ТУНЕЛНИ ПЕЩИ

    Cart